Search
Close this search box.
" नेम्वाङले १६९ मत ल्याएर विजय भर्एका हुन्"

मओवादी केन्द्र प्रदेश नं १ अध्यक्षमा नेम्वाङ विजयी

झापा
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ कमटिीको अध्यक्षमा हर्कबहादुर नेम्वाङ ९मक्सिो० वजियी भएका छन्। मक्सिोले १६९ मत ल्याउँदा अर्का प्रत्याशी मुक्साहाङ मेन्याङ्बोले ६४ मत मात्रै ल्याए। अध्यक्षमा ७ मत बदर भएको थयिो।
तीनजना उपाध्यक्षमा मणकिुमार साम्पाङ ९१११०, देवान चाम्लङि ९१२०० र शविकुमार डाँगी ९११३० वजियी भएका छन्।

सचवि पदमा गणेश उप्रेती ९सुशील०ले १४८ मत ल्याएर वजियी बने। उनका प्रतद्विन्द्वी सपिी कडरयिाले ८३ मत ल्याए।
यस्तै ३ जना सहसचविमा कुमारी राई ९११४०, सागर करिाँती ९७३० र ऋषरिाम ढुंगाना ९९५० वजियी भएका छन्। कोषाध्यक्षमा भने ९३ मतका साथ रेवतराज पुरी ९गगन० वजियी भएका छन्। उनका नकिटतम प्रतद्विन्द्वी बन्दना झाँगडले ५७ मत प्राप्त गरन्।
९ जना पदाधकिारीका लाग िभएको नर्विाचन प्रक्रयिामा २४० जनाले मतदान गरेका थएि भने २९ जनाको उमेदवारी परेको थयिो। मतदान प्रक्रयिामा १९ जना अनुपस्थति भएको नर्विाचन समतिलिे जनाएको छ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp