Search
Close this search box.
"ट्रायाल दिँदै गरेको अवस्थामा एक जना पक्राउ"

प्रहरी द्धारा झापाको बिर्तामोडमा एक जना पक्रउ

बर्तिामोड
झापाको बर्तिामोडमा अर्काको नाममा ट्रायल दँिदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले दमक नगरपालकिा-९ का ३७ बर्षीय हरी श्रेष्ठ भननिे हरबिहादुर प्रधानलाई पक्राउ गरेको हो ।

जल्लिा प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार श्रेष्ठले उनका सहोदर भाई सुजतिबहादुर श्रेष्ठको नाममा ट्रायल दएिका थएि । मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनाउनका लाग िप्रयोगात्मक परीक्षा दनिेबेलामा भाईको स्थानमा दाजु सहभाग िभएपछ िप्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

बर्तिामोडस्थति कान्तपिुर ड्राइभङि ट्रेनङि सेन्टरमा २१ बर्षीय भाई सुजतिको नाममा ट्रायल दँिदै गरेको फेला परेपछ िप्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जल्लिा प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp