Search
Close this search box.
"१९ बर्षीया छात्राको मृत्यु"

कानेपोखरीको जङ्लमा भेटिएकी १९ बर्षीया कमला आचार्यको रहस्यमय मृत्यु

 

पथरी । मोरङको कानेपोखरी-७, स्थति कानेपोखरी जङ्गल क्षेत्रमा अचेत अवस्थामा भेटएिकी एक १९ कशिोरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
सुन्दरहरैचा नगरपालकिा- १ स्थतिका काडल्लिरिाम आचार्यको घरमा बस्दै आएकी १९ बर्षयि कमला आचार्यको १३ गते ९मङ्गलबार० अपरान्ह् ४ बजे वरिाट नर्सङिहोममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उर्लाबारीको राधकिामा मावमिा बाल िवज्ञिान ९प्लान्ट साईन० को कक्षा १२ भखरै पास गरेकी छात्रा हुन् ।

१ बजे मुख्य सडक दक्षणिमा जङ्गलमा फेला परेकी थइिन । पूर्वपश्चमि राजमार्गदेख ि४० मटिर दक्षणि डाँस मोरङ्गी सामुदायकि वन क्षेत्रमा घास दाउरा ल्याउने जाने महलिाहरुले पुस १२ गते दउिँसो १ बजे अचेत अवस्थामा भेटेका इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ ।
जङ्गलमा एक्लै पानी पानी भन्दै चच्यिाइ रहेकी कमला आचार्यलाई उनहिरुले भेटेपछ िप्रहरी बोलाएर उद्दारको प्रयास भएका थएि । कानेपोखरी अस्थाई प्रहरीका प्रहरीले कमलालाई तत्काल पथरीको अस्पताल भर्ना गरेको थयिो । पथरीको अस्पतालमा आफन्तले लुगा फेर्दनि खोज्दा गुप्ताङ्गमा ब्लड देखएिको थयिो ।

जङ्गलमै पानी पानी भन्दै हरिकि, हरिकि गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेकी कमलाले आफूले मुसालाई दनिे बषि सेवन गरेको बताएकी थइिन् । कनि बषि सेवन गरेकी हुन सोध्ने क्रममै बेहोस भएपछ िआचार्यलाई थप उपचारका लाग िवरिाट नर्सङि होम, बरिाटनगर लगएिको थयिो ।
आचार्य काकाको घरबाट तीनदनि अघ ि९१० गते० साथीकोमा जाने भनेर हडिेकी थइिन् । उन िसुन्दरहरैंचा नगरपालकिाको कृष िशाखामा ६ महनिाको लाग िओजेटी गर्दै गरेकी राधकिा मावकिा बाल िबज्ञिानका शक्षिक नवनि सुवेदीले बताए ।

कमलाले भखरै कक्षा १२ पास गरेकी र उनी सुन्दरहरैंचा नगरपालकिा कृष िशाखामा ६ महनिाको ओजेटीमा सक्न १ महनिा बाँकी रहेको शक्षिक सुवेदीले बताए । तीन दनिे कृषकिो सुन्दरहरैंचाको तालमिमा गत शुक्रबार र शनबिार तालमि लएिर बेलुका हडिेकी कमला आइतबार तालमिमा उपस्थति नभएको शक्षिक सुवेदीले बताए । शनबिार तालमि सकेपछ िकृष िशाखाको प्रमुख फडन्द्रि भण्डारीले वरिाटचोकको बुधबारेसम्म कमलालाई पुर्याई दएिका थएि ।

कमला आचार्यको स्थायी घर खोटाङको दक्तिेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालकिा-१ हो । उनी कृष िवषिय बाल िवज्ञिान अध्ययन गर्न सुन्दरहरैंचा आफ्नो काकाकोमा बस्दै आएकी थइिन् । कानेपोखरी जङ्गलमा एक्लै युवत िकनि, आएकी थइिन्रु यी लगायतको बषियमा जल्लिा प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धान गररिहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक युवतीको शव पोस्टमार्टम् दाह संस्कार भएको उनका काकी अनतिा आचार्यले जनाएको छ ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp