Search
Close this search box.
"कालोपत्रे उप्कएिको ठाउँमा फेरि कालोपत्रे गरनिे"

उप्कएिको सडकमा फेरि कालोपत्रे गरनिे

 

पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालकिा-६ मूलगाउँस्थति कृषि सडकको कालोपत्रे उप्कएिको ठाउँमा फेरि कालोपत्रे गरनिे भएको छ ।
आइतबार गाउँपालकिाकी उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समतिकिो संयोजक राजमती इङ्नाम, प्रमुख प्रशासकीय अधकिृत गायत्र श्रेष्ठ, वडा नं। ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेत र इन्जनियिर रञ्जन नरिौलासहतिको टोलीले सडक अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले उप्कएिको स्थानमा कटङि गरी पुनः कालोपत्रे गर्ने जनाएको छ । उपाध्यक्ष इङ्नामले ठेक्का लागेको ५ महनिा पछि सडक कालोपत्रे थालेर ठेकेदारले ढलिासुस्ती गरेकाले पनि  समस्या आएको बताइन् ।उनले स्टमिेटअनुसार नै काम हुनुपर्ने बताइन् ।

यही सडकको पङिडाँडा चोकमा गरएिको कालोपत्रे पनि यस्तै समस्या आएर ४० मटिरसम्म भत्काएर पुनः कालोपत्रे गरेको उनले बताइन् ।
कालोपत्रे गरएिको सडकमा उप्काउँदा बेससहति सबै उप्कनिे भएकाले सडक मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नै बनेको इन्जनियिर रञ्जन नरिौलाले दाबी गरे । अनुगमनको क्रममा कालोपत्रे खनेर नापजाँच गरएिको थयिो । नाप्ने क्रममा बेस ६ इन्च राख्नुपर्नेमा ७ इन्चसम्म पुगेको र थकिनेस ३० एमएमभन्दा बढी नै रहेको पाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी चौडाइ ५ मटिर पुगेको थयिो । कककमसल काम भएको भए छुँदै बुरुरु नस्किनिुपर्ने हो तर, त्यहाँ पचि गर्ने बत्तिकिै उप्काएर यस्तो समस्या आएको हो’-इन्जनियिर नरिौलाले भने ।

पुस २३ गते रतुवामाई नगरपालकिामा रहेको वीर नर्मिाण सेवाले तत्काल पौडेल चौकदेख िखड्ग श्रेष्ठको घरसम्म करबि २ सय मटिर पचि गरेको थयिो । भोलपिल्ट बहिान स्थानीयले खड्ग श्रेष्ठको घरछेउको होमपाइप जडान गरेको ठाउँमा पचि उप्काउँदा सजलिै उप्कएिपछ िसामाजकि सञ्जालमा सार्वजनकि गरेका थएि ।

त्यसपछ िवभिन्नि सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका थएि । सडकको बेस नर्मिाणमा कमसल कच्चापदार्थ बढी मात्रामा प्रयोग गरेको तथा रोलरको कम प्रयोग गरेका कारण समस्या देखएिको स्थानीयले बताएका थएि । उनीहरूले मापदण्ड, गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने र उप्कएिको ठाउँमा पुनः कालोपत्रे गर्नुपर्ने स्थानीयको माग थयिो ।

सडक नर्मिाणको काम सम्पन्न भएर गाउँपालकिालाई हस्तान्तरण गरेको १३ महनिासम्म पनि कुनै ठाउँमा खराबी आए ठेकेदारले पुनः मर्मतको काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष इङ्नामको भनाइ छ ।

पौडेल चौकदेख िपङिडाँडासम्म १।७ कलिोमटिर सडक नर्मिाण गर्नका लाग ि९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा वीर नर्मिाण सेवाले ठेक्का पाएको थयिो । सङ्घीय सरकारबाट आएको अनुदान र कानेपोखरी गाउँपालकिाको बजेटमा उक्त सडक नर्मिाण भएको हो ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp