Search
Close this search box.
"मास्क नलगाई कोही यात्रु आएमा बढीमा ५ रुपैयाँ लएिर उपलब्ध गराउनुपर्ने"

मास्क नलगाउनेलाई सार्वजनकि यातायातमा प्रवेश नषिेध

 

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जल्लिा प्रशासन कार्यालयले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा र भेलालाई माघ मसान्तसम्म रोक लगाएका छन् ।

माघ ४ गते जारी आदेशअनुसार गोष्ठी, सेमनिार, समीक्षा बैठकजस्ता क्रयिाकलाप भर्चुअल माध्यममबाट गर्ने र भौतकि रुपमा गर्नुपर्ने भए जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बढीमा २५ जना मात्र सहभागी हुन पाउने बताइएको छ । माघ ७ गते पश्चात त्यस्ता कार्यक्रममा खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तलिाई उपस्थति हुन पाउने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनकि यातायातमा सटि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन । सबै यात्रुलाई मास्क अनविार्य गरएिको र सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभत्रि यात्रुले प्रयोग गर्ने गरी सेनटिाइजरको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनएिको छ । चालक तथा सहचालकले मास्क र फेस-सल्डि लगाउनुपर्ने छ । त्यस्तै कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा ५ रुपैयाँ लएिर मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै मास्क नलागाई आउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश नदनि पनि आदेशमा भनएिको छ ।

प्रशासननले सार्वजनकि यातायातका साधनमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आदेश जारी गरे पनि त्यसको नयिमति अनुगमन भने हुन सकेको छैन । संक्रमण तीव्र भइरहँदा पनि अहलिे सार्वजनकि यातायातका साधनमा सटिभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको पाइन्छ ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp