Search
Close this search box.
"मन्दिर बन्द"

हलेसी मन्दिर बन्द

 

खोटाङ : कोरोना भाइरस ९कोभडि १९० का संक्रमति बढेसँगै सुप्रसद्धि त्रधिार्मकि स्थल तपोभूमी हलेसी मन्दरि बन्द गरएिको छ।
जल्लिामा लगातार कोभडिका संक्रमतिको सङ्ख्या उकालो लागेसँगै हलेसी तुवाचुङ नगरपालकिा-७ महादेवस्थानमा रहेको हलेसी मन्दरि आजबाट बन्द गरएिको हो।

कोभडिलाई थप फैलनि नदनिका लागि मन्दरि बन्द गर्ने नणर्िय भएको हलेसी सूचना केन्द्रका प्रमुख सयन्द्र राईले जानकारी दएि। राईका अनुसार दर्शनार्थीका लागि मन्दरि बन्द गरएि पनि मन्दरिमा साँझ बहिानको नत्यि पूजा भने नयिमति हुनेछ। यसअघ िकोरोनाको दोस्रो लहरमा बन्द गरएिको मन्दरि ८ महनिा पछि   भदौमा खोलएिको थयिो।

धार्मकि तथा सांस्कृतकिरुपले प्रसद्धि माननिे तीर्थस्थल हलेसीको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनवश्विास रहआिएको छ। हलेसीमा एक दनिमा हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरु आउने गरेका छन भने हरेक महनिा १० लाख बढीभेटि संकलन हुने गरेको मन्दरि व्यवस्थापन समतिकिा अध्यक्ष हर्कराज राईले बताए।

गुफामा हन्दिु, बौद्ध र करिात धर्म मान्नेहरु आ-आफ्नै तरकिाले पूजापाठ गर्ने गर्छन। हन्दिु धर्ममा आस्था राख्नेहरुले यसलाई पशुपतनिाथको रुपमा, बौद्ध धर्मावलम्बीहरु दोस्रो लुम्बनिीको रुपमा र करिात धर्मावलम्बीहरुले आदमि भूमकिो रुपमा पूजा-आजा गर्ने गरेका छन्।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp